Welkom bij Vos ICT diensten

De dienstverlener voor particulieren en het MKB. Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren, leveren en implementeren van hard- en software en het onderhouden van computersystemen, beheren van netwerken en beveiliging.

Disclaimer

Informatie op deze website

Vos ICT Diensten, hierna te noemen 'Vos', stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Vos wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Vos behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Vos garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Vos is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Vos of door u aanVos middels deze website of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter gebruik van de gebruiker. Vos aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Vos behoudt zich het recht voor iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Vos of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Vos.

Virussen

Vos garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze disclaimer kan door Vos worden gewijzigd, mede gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van haar bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling de tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.